Velikonoční dopis 2013

Napsal uživatel admin dne So, 16.03.2013 13:31

Milí členové a přátelé libštátského sboru ČCE, chceme Vás tímto dopisem pozdravit a připomenout Vám, že náš evangelický sbor žije a je mnohým z nás druhým domovem.

Pravidelně se scházíme:

 • každou neděli k bohoslužbám v 9 hod., první neděli v měsíci jsou to obvykle bohoslužby společné s dětmi
 • každé úterý od října do dubna míváme biblické hodiny v 18 hod. a navštěvujeme se přitom navzájem. Naše setkání bývají u Kotasů na Končinách, u Matějků v Rybnicích, u sestry Křížové na Malé Straně a u sestry Šourkové v pečovatelském domě
 • také děti a konfirmandi mají své biblické hodiny v pátek ve 14 hod. v Libštátě a v úterý v 15 hod. v Semilech v rodině van de Loo
 • setkáváme se i jako střední generace, obvykle podle dohody, na faře

 

Ze všech těchto setkání máme užitek a radost. Slouží nám k prohloubení a obnově naší víry i vzájemných vztahů.
Srdečně Vás k nim zveme a těšíme se na Vás.

Protože jsou před námi Velikonoce, zveme Vás zvlášť srdečně ke svátečním bohoslužbám:

 • 29.3. Velký pátek v 17 hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
  ! POZOR ZMĚNA ČASU : ZIMNÍ - LETNÍ !
 • 30.3. Neděle velikonoční v 9 hod. – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně.
  Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty.
 • 21.4. Sborový den – host MUDr. Zdeněk Susa – bohoslužby v 9 hod., v 10.30 hod. přednáška: Tělo a duše ve zdraví a nemoci
 • 19.5. Svatodušní neděle v 9 hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Sbírka na Diakonii.

 

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to,
v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme

Židům 11,1

"Já bych chodil do kostela, pane faráři, ale podívejte se na to zlo kolem, jak bych mohl věřit Bohu, který tohle všechno dovolil?"

 

Podobných otázek a nářků jsem slyšel mnoho. Jak odpoví-dám? Těžko. Každé slovo se snadno může stát frází. Nechci zlehčit situaci lidí, kteří trpí a ptají se, proč právě oni. Vždyť mohu mluvit jen za sebe, za svou víru. Tu mohu nabízet.

Začínám tím, že nám nikdo neslíbil, že tento svět bude bez bolesti a trápení. Buďme připraveni na to, že tak jako potkáváme slunce a déšť, potkáváme zlo a bolest, lásku a nenávist.

A podobně, Bůh není tím, kdo by se staral o pořádek na světě a sliboval, že člověk, který mu uvěří, se bude mít dobře. Bůh je mnohem víc. Věřím, že spěchá pomáhat právě těm lidem, kteří se potkají se zlem. Je s těmi, kdo slyší, že výsledky z laboratoře jsou pozitivní. Je s těmi, kdo hledají své místo v životě, kdo hledají svou důstojnost.

Ano, věřím Bohu, který negarantuje svět bez problémů. Ale garantuje, že do těch problémů se mnou vstoupí a bude mne držet nad vodou. Protože Bůh poznal utrpení a zlo na vlastní kůži.

Daniel Ženatý z knihy Nejsem na útěku

Důležité informace ze života sboru:

V neděli 17. února se uskutečnilo v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění. Našim hostem byl bratr farář Tomáš Matějovský z Jablonce. Toto shromáždění bylo volební a zvolili jsme společně nové staršovstvo v tomto složení: sestry Stanislava Benešová, Jana Vávrová, Marie van de Loo, Jitka Janatová, bratři Vítězslav Kříž, Vladimír Roučka, Michal Jurečka, Jiří Kotas, Jiří Hradecký a Vladimír Janata.

Na další rok byl také zvolen na poloviční úvazek bratr farář Blahoslav Matějka. Sestra Helena Kotasová nás potěšila zprávou o dobrém hospodářském výsledku našeho sboru.

Vděčně s Vámi počítáme jako se členy libštátského evangelického sboru. Děkujeme Vám pokud projevujete svou příslušnost k církvi účastí na jeho životě i svými finančními příspěvky.

S upřímným pozdravem za staršovstvo sboru

farář a kurátor

PŘÍLOHA KE SBOROVÉMU DOPISU

Milí přátelé,

obracíme se na Vás s několika poznámkami, prosbou a díkem – to vše v souvislosti s odlukou církve od státu a s tzv. restitucemi.

Z přijatého zákona vyplývá, že ještě 2 roky bude stát přispívat na platy kazatelů, pak budou dotace postupně klesat na nulu. Současně církev obdrží finanční částku (ve formě dluhopisů), která je určena na mzdy duchovních v době, kdy stát už nebude církve dotovat. Už teď církev vyplácí z personálního fondu část platů duchovních. Do tohoto fondu přispíváme letos částkou 39 300,-Kč. Dále odvádíme do ústředí církve 14 500,-Kč (celocírkevní a seniorátní repartice).

Ostatní výdaje (spotřeba energií, opravy, cestovné apod.) hradíme také z peněz, které mezi sebou vybereme – saláru.

Co je to salár a kolik bychom měli dát dohromady pro plnohodnotný život sboru?

Salár je příspěvek člena církve svému sboru. Jeho výše je dobrovolná, bez něj však život sboru není možný. Zvažte, prosíme, kolik jste ochotni přispívat.

Podle propočtů by v budoucnosti mělo stačit, kdyby každý člen sboru s vlastním příjmem odváděl 5% svého ročního příjmu.

Na každém z nás záleží, chceme-li aby náš sbor fungoval a měl vlastního faráře.

Co nabízíme.

Co náš sbor nabízí? Místo setkávání s biblickým svědectvím, které nelze ničím jiným trvale nahradit. Setkávání s křesťanskou tradicí. Setkávání s lidmi, pro které je důležitá naděje a lidská svoboda.

Všecko, co sbor nabízí, je otevřeno pro všechny zájemce, ať jsou členy církve, nebo ne.

Dík a prosba na závěr.

Děkujeme za Vaší finanční i jinou pomoc pro sbor. Vás, kteří nepřispíváte nijak, prosíme, abyste sboru, do kterého patříte, v budoucnu pomohli. A velice děkujeme všem, kdo dorovnáváte sborové potřeby svou vyšší obětavostí.

Sborové příspěvky (salár, Jeronýmova jednota, dary) je možné odevzdat při bohoslužbách ve farní kanceláři, nebo zasílat na sborový účet: 192982562/0300.