Kontakty

Českobratrská církev evangelická
Farní sbor v Libštátě
Libštát 83, 51203

IČO: 15045579
Bankovní účet: 192982562/0300

tel: 481 689 306

e-mail: libstat@evangnet.cz

bratr farář Petr Hudec
mob: 721 141 691

bratr kurátor Jiří Kotas
mob: 603 848 846

členové staršovstva (kromě kurátora a faráře):
sestry Stanislava Benešová, Jana Vávrová, Marie van de Loo, Zuzana Roučková
bratři Vítězslav Kříž, Michal Jurečka, Václav Uzel.