Usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE + Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE

Napsal uživatel admin dne St, 07.10.2020 21:00

Všem sborům a kazatelským stanicím

Českobratrské církve evangelické
 

§  Usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE

 

Milé sestry, milí bratři,

 

dne 18. září t.r. se konalo 2. zasedání 35. synodu ČCE.

Usnesení 2. zasedání 35. synodu vyhlásila synodní rada dne 6. října 2020.

Usnesení jsou dostupná na webu www.ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve / Synod / Usnesení synodů.

Kromě přímého náhledu je soubor usnesení včetně příslušných tisků a dalších příloh ke stažení zde (velikost zipu = cca 16 MB). Po stažení do počítače zip dekomprimujte.

Budeme Vás také informovat o tom, až bude na portálu Evangnet.cz k dispozici aktuální znění církevního zřízení a církevních řádů, tj. ve znění po 2. zasedání 35. synodu.

Prosíme, věnujte usnesením pozornost. Slouží nám ve všech rovinách církve, tedy ve sborech, seniorátech i v církvi povšechné.

S usneseními, prosíme, seznamujte vhodným způsobem členy sboru a všechny, o nichž víte, že se o život církve zajímají. Zveřejněte přístup k usnesením na svých webových stránkách, nástěnkách atp.

 

§  Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE


V návaznosti na usnesení synodu č. 7 a 8 Vám posíláme dopis zahajující řízení o změnách CZ.

Žádáme, aby se k navrhovaným změnám Církevního zřízení vyjádřila staršovstva sborů a následně konventy na svých letošních podzimních zasedáních.

Se srdečným pozdravem z ÚCK

Jaromír Plíšek

vedoucí tajemník