Adventní a vánoční dopis 2013

Napsal uživatel admin dne Po, 09.12.2013 08:39

Bratři a sestry, milí členové a přátelé libštátského
evangelického sboru, zdravíme vás v adventním období.
Čas adventu je časem očekávání velké radosti, která se
již udála.

Do šera, do tmy hvězda nám svítí,
do temna noci jasný cíl.
V tom světle člověk nadějí cítí,
ze světla čerpáš nejvíce sil.

Pozdvihni oči, pro tebe taky
ta hvězda svítí - nejsi sám.
I když ji někdy zakryjí mraky,
ozve se znovu - pokoj vám.


Bratři a sestry, milí členové a přátelé libštátského evangelického sboru, zdravíme vás v adventním období. Čas adventu je časem očekávání velké radosti, která se již udála.

Totiž té úžasné věci, že Bůh sestoupil do našeho světa a stal se člověkem. Nebylo to z nějakého božského rozmaru, ale z lásky. Pro nás a kvůli nám. Přišel za námi, aby nám ukázal cestu, která vede k NĚMU. Tu cestu, která vede i k lidem kolem nás a tím pádem i k naplnění vlastního života.

Cestu pokoje a odpuštění. Cestu s novým začátkem, na který není nikdy pozdě. Cestu lásky, víry a naděje.

Proto jsme Pánu Bohu vděčni, proto mu děkujeme a každým rokem o vánocích slavíme Kristovo narození. Proto se můžeme a máme radovat. Věříme, že i při setkáních uprostřed společenství našeho sboru tuto radost prožijete.
Jste srdečně zváni.


Jiří Kotas, kurátor
Blahoslav Matějka, kazatel

 

Vyprávění o světle

Na počátku Bůh řekl: "Buď světlo!" A bylo světlo, Žádné slunce, žádné nebeské těleso. Prostě světlo, jehož zdrojem je on sám. (Slunce - jako podmínka biologického života - přijde nařadu až později.) Pán Bůh prostě 'rozsvítí scénu', kde se bude všecko dalši odehrávat. Vytvoří vhodné prostředí, aby vše mohlo pokračovat podle jeho vůle. Aby tu i člověk mohl dobře a šťastně žít.

Jenže pak všecko nabralo jiný směr. To když člověka ovládla pýcha a on si začal myslet, že Boha nepotřebuje a že je dost chytrý, aby na všecko stačil sám. A tak začalo být na světě smutno. Přišlo trápení, bylo slyšet křik i pláč, člověk se začal bát. Začalo se stmivat. A tmy bylo víc a víc. - Ale to má všecko takhle skončit? Jistě, zavinil sis to, človíčku, sám. Ale copak tě v tom, nešťastný člověče, mohu nechat?

A tak přišla chvíle, kdy Bůh opět řekl: "Buď ,světlo!" A bylo světlo. To když Bůh rozhodl, že své stvoření neponechá ve tmě, a poslal na svět svého Syna. Tak to Ježiš výslovně řekl: "Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě." A právě to je obsah Adventu, přesně to jsou Vánoce.

Ježišův příchod, to není o nic menší událost, než když tehdy na počátku do té neblahé 'tmy nad propastí' rozsvitil Bůh své světlo. Ba ještě víc. Ježíšovo narození, to je nový a ještě mohutnější příchod Božího světla do našeho potemnělého světa. Doklad, že on s námi stále počítá. Projev jeho dobroty. A pro nás příchod naděje, možnost překonání zla, průlom otroctví zla, otevřená cesta ke svobodnému životu synů a dcer Božích.

Tak to ostatně vysvětlil i sám Ježíš: "Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." Řekl to bez- prostředně po setkání s cizoložnou ženou, která žila ve tmě hříchu a zasloužila si nejpřísnější trest. Ježíš jí dává možnost začít znovu, přejít ze tmy do světla. Otevírá před ní jiný život, než vedla dosud. Využila toho?

To je poselství Adventu i Vánoc. Přišel Ježíš - a tma už nemá poslední slovo. Ani nad námi. Už 'nepatříme noci ani temnotě, jsme synové světla'. To je teď naše domovská příslušnost. Můžeme 'odložit skutky tmy, obléknout si odění světla', a 'chodit v světle'. Můžeme si to dovolit, má to smysl, má to šanci, má to budoucnost.

Jistě, ještě stále je tu také noc, a tmy není málo. Ale 'noc pomíjí, blíží se den', nový Boží den, ve kterém už tma nebude mít misto. To bude ta velká chvile, kdy (obrazně řečeno) potřetí Bůh řekne: "Buď světlo!" "A bude světlo." A to světlo už zůstane - navěky a navždy. Náznakem toho jsou Vánoce i Advent.

Náš Pane, děkujeme ti, že opět smíme slavit Advent a Vánoce. Děkujeme jedni za druhé. Děkujeme za všecko, co pěkného prožijeme v těchto dnech ve svých rodinách a se svými přáteli. Prosíme za všechny, na které doléhá tma, které svírá zármutek, nemoc, nejistota i strach. Prosíme, dej nám žít v jistotě, že jsi nám lidem blízko jako náš věrný, dobrý a milosrdný Bůh, který má rád i nás nestatečné a chybující. Naplň nás jistotou, že nikdo nemůže zrušit, co jsi vykonal pro všechny lidi, a že nás nic nemůže oddělit od tvé lásky. Nechť tedy tvé světlo svítí do života všech lidí a zahání všechny temnoty. Smiluj se i nad naší zemí. Smiluj se nade všemi, nad těmi, kteri jsou sami se sebou spokojeni, i nad těmi, kteří jsou nešťastní a kterým je hodně zle. Otče náš...

Adventní a vánoční kalendář 2013

 • 14.12. v 15 h. Adventní koncert v kostele - v podání Jizeranu zazní: Krkonošské koledy a Vianočná omša
 • 15.12. v 9 h. III. neděle adventní - bohoslužby
 • 22.12. v 9 h. IV. neděle adventní - Společné bohoslužby s dětmi: MALÁ VÁNOČNÍ ABECEDA
 • 24.12. ve 14 h. Štědrý den - bohoslužby na Spálově
 • 25.12. v 9 h. 1. svátek vánoční - bohoslužby s vysluhováním
 • večeře Páně
 • 29.12. v 9 h. Poslední neděle v roce - bohoslužby
 • 6.1.2014 v 9 h. Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

 

Srdečně vás zveme i na všechna pravidelná setkání v průběhu celého roku:

 • Bohoslužby - každou neděli v 9 h.
 • Biblické hodiny
 • Setkání dětí v Semilech i v Libštdtě
 • Setkání střední generace
 • Koncerty v rámci "Libštátského pozdního léta"

Z nabídky farní kanceláře

Zakoupit si můžete:

 • příručku "Na každý den"
 • Evangelický kalendář
 • týdeník Kostnické jiskry
 • měsíčník Český bratr
 • Protestant
 • časopis pro mladé Bratrstvo

 

Naše upřímné díky patří všem vám, kteří obětavě podporujete svůj sbor osobní účastí i finančními dary. Připomínáme, že salár je možné zasílat no účet: 192982562/0300 nebo osobně předat kterémukoli z presbyterů.

 

Milí přátelé, přejeme vám pěkný, klidný Advent, radostné Vánoce a dobrý nadějný výhled do nového roku, ve kterém se, jak věříme a doufáme, s vámi rádi budeme setkávat.

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.