ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS

Napsal uživatel admin dne Ne, 07.12.2014 10:41

FARNÍHO SBORU ČCE - LIBŠTÁT 2014

Už dávno došli pastýři
k betlémským jesličkám.
Už dávno našli děťátko
a pak šli kdoví kam.
A také mudrci se tiše vytratili
a hvězda zhasla, zmize|a.
Už dávno mlčí anděl bílý -
a píseň dozněla.
Však slyš !
Tam na dně je
a ještě zní a ještě zpívá
rolnička naděje!
A jak jdou Vánoce
ty nové Vánoce,
znovu se rozednívá.


Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

1. list Petrův 1,13

 

Milí přátelé, bratři a sestry libštátského evangelického sboru, máme rádi vánoční básně, poezii andělů, pastýřů, mudrců a betlémského dítěte. Ovšem apoštol Petr nás uzemňuje. Vybízí, abychom se na příchod Pána Ježíše Krista mezi nás připravili. Abychom se sami sebe ptali, co je v našem životě ryzí a hodnotné a čím si naopak život jen kazíme. Jan Křtitel - prorok adventu - to ve svém kázáni u Jordánu říkal podobně: Hlas volajícího na poušti: ,,Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky." Možrrá proto slaví téměř všichni lidé Vánoce, ale jen někteří mají z toho slavení duchovní užitek. Jen někteří proniknou pod nános reklam a bloudění po obchodech k vlastní zvěsti vánočních svátků.

Ježíš Kristus přichází do našeho života, vstupuje do našich rodin. Nalezne mezi námi prostředí lásky, důvěry, věrnosti, porozumění a vzájemného odpuštění? Nebo si ho ani nevšimneme, protože se neodtrhneme od televize, spousty jídla a dárků?

Možná proto je zvěst Vánoc tak křehká a tak snadno ji přeslechneme. Podle slov jedné vánoční písně -

,,... zpěv andělů slyší jen poslušní ..."

 

Zveme Vás srdečně k adventním a vánočním shromážděním našeho libštátského evangelického sboru, kde si společně budeme připomínat radostnou zprávu - evangelium o Božim příchodu za námi.

 

To, co se stalo v dávný čas za vlády Augustovy, má slyšet nyní každý z vás jak příběh zcela nový.

O pastýřích a andělich, již všichni při tom byli, vám budou slova pisně znít - kéž by vás potěšily.


Adventní a vánoční kalendář

  • 14.12.2014 9:00 3. neděle adventní - bohoslužby
  • 21.12.2014 9:00 4. neděle adventní - bohoslužby
    Hra dětí: VÁNOCE NEBUDOU
  • 24.12.2014 14:00 Štědrý den - bohoslužby na Spálově
  • 25.12.2014 9:00 Hod Boží vánoční - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
  • 28.12.2014 9:00 Bohoslužby
  • 4.1.2015 9:00 Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně


Ke všem shromážděním v našem sboru vás srdečně zveme.
Za staršovstvo sboru
Blahoslav Matějka - farář
Jiří Kotas - kurátor

 

Děkujeme všem, kteří obětavě nesou svůj sbor osobní účastí i finančními dary. Těm, kteří nevyrovnali salár, připomínáme jeho úhradu. Číslo sborového účtu: 192982562/0300

www: libstat.evangnet.cz; e-mail: libstat@evangnet.cz

 

ANEKDOTA -"Tati, tys říkal, že Bůh přebývá v nebi. Ale náš pan farář nám řekl. že je tady s námi na zemi." Otec se to snaží složitě vysvětlit. "Už to mám." vyhrkne za chvíli malý Štěpán. "Nebe je jeho byt a na zemi je jeho pracoviště."