Adventní dopis 2019

Napsal uživatel admin dne St, 11.12.2019 11:06

Buď Bohu sláva na výsostech, nebe a země všecka pokoj měj!
Viz lásku jeho, jak miloval on tebe, touž láskou bratry objímej.
Zvěst lásky dále a dál ať se šíří, zlo v základech se otřásá;
Před Páně trůnem až země se smíří, pak novou písní zajásá.

Evagelický zpěvník píseň 302

Tip na vánoční dárek.

Před několika lety jsem se zúčastnil pohřbu vzdáleného příbuzného. Zemřel náhle, ještě poměrně mladý. Měl spoustu přátel a také byl velmi činný v církvi, nebylo tedy divu, že kostel „praskal ve švech“. Ke konci bohoslužeb promluvil syn zesnulého. Mluvil o svém tatínkovi a mluvil velmi pěkně. Vzpomínal také, jak doma slavili Vánoce. Vyprávěl, že táta dal jednou celé rodině netradiční vánoční dárek. Když rodina přečetla vánoční evangelium a zazpívala pár vánočních písní ze zpěvníku, nastal čas na rozbalování dárků. Tentokrát jich pod stromečkem nebylo tolik jako dříve. Ale byla tam velká obálka. Tatínek ji vzal do ruky a otevřel. Bylo v ní potvrzení, že rodina se stává kmotrem jednoho chlapce z Afriky. Tatínek o tom projektu zaníceně vyprávěl a celá rodina udiveně naslouchala. Bylo to opravdu překvapení, které nikdo nečekal. Víte, řekl tatínek, už několik let mě náš způsob slavení Vánoc neuspokojuje. Dáváme si vzájemně dárky, i když máme nadbytek a vlastně nic nepotřebujeme. Myslím si, že bychom měli dávat někomu, kdo je potřebuje, a takových lidí je na světě spousta. Proto jsem zařídil kmotrovství pro malého chlapce z Afriky. Budeme mu pomáhat a o Vánocích si vždy přečteme dopisy, které od něj dostaneme. A tak to začalo. Ústředním bodem našich Vánoc se od té doby stalo čtení dopisů od kmotřence z Afriky a přemýšlení, jak budeme pomáhat dál. Tato tradice, kterou založil můj táta, mě hluboce ovlivnila. Také proto bude sbírka z těchto bohoslužeb věnována Diakonii, zakončil syn svůj projev.
Možná, že vás také náš způsob slavení Vánoc neuspokojuje. Tady je nápad, jak to změnit. Že bychom tím ochudili vlastní děti, kdybychom jim dali o dárek méně? Opak je pravdou. Tím bychom své děti nejvíc obohatili. Ten syn, který tak pěkně mluvil o tatínkovi na jeho pohřbu, je toho důkazem.
P. Hudec

 

Milé sestry a bratři, srdečně vás zveme na bohoslužby,

které se konají během Adventu, o Vánocích a na přelomu roku takto:
15. 12. 3. adventní v 9:00 – bohoslužby – káže f. P. Hudec
22. 12. 4. adventní v 9:00 – bohoslužby s dětskou vánoční slavností (divadlo dětí)
24. 12. Štědrý den ve 14:00 - bohoslužby v kostelíku na Spálově – káže f. P. Hudec
25. 12. Boží hod vánoční v 9:00 - bohoslužby s večeří Páně – káže f. P. Hudec
29. 12. neděle v 9:00 - bohoslužby - káže f. J. Weinfurter

Na konci listopadu proběhl opět dobročinný bazar šatstva z Německa. Měli jsme radost, že se opět zapojila spousta lidí a vše proběhlo podle plánu. Děkujeme za pomoc. Máme radost z toho, že jsme bazarem pomohli mimo jiné i Diakonii ve Vrchlabí, která si přijela vybrat látky, z nichž klienti vyrábějí tašky a další předměty. Část výtěžku z bazaru jsme poskytli již čtvrtým rokem na provoz střední zemědělské školy v Kongu. Zbývající část použijeme na vybavení fary, kterou poskytujeme k církevním setkáním. Zvláště pro tábory s dětmi, k setkání mládeže, rodin s dětmi, vzdělávání laiků atd.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na potřeby sboru a církve. A vy, kteří jste dosud nepřispěli, můžete tak učinit platbou na účet sboru: 192982562/0300 anebo v hotovosti v neděli po bohoslužbách pokladní H. Kotasové. Na požádání Vám vydá H. Kotasová potvrzení o daru.
Aktuální informace o dění ve sboru naleznete na www.libstat.evangnet.cz .
Přejeme Vám jménem staršovstva FS ČCE Libštát požehnaný čas Adventu a Vánoc.
Petr Hudec, farář
Jiří Kotas, kurátor
 

Prosíme vás, kteří máte e-mailovou adresu, napište nám na libstat@evangnet.cz , abychom vás mohli o dění ve sboru informovat touto cestou.