VELIKONOČNÍ SBOROVÝ LIST - Libštát 2015

Napsal uživatel admin dne Po, 23.03.2015 08:58

Ježíš řekl: Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života.

Jan 8,12

Milí přátelé, bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme a přejeme Vám, abyste čas před Velikonocemi využili k soustředěné přípravě na svátky. Dobu půstu (40 dní před Velikonocemi) smíme přijímat ne jako čas bezdůvodného odříkání, ale jako příležitost k vlastnímu obohacení. Když ze svého programu vypustíme věci nepodstatné – vznikne tím prostor pro něco nového a vzácného. Třeba pro návštěvu bohoslužeb v našem evangelickém sboru. Pravidelně se setkáváme každou neděli, ale také při biblických hodinách. Děti mají svá setkání v Libštátě a v Semilech.

 

Srdečně Vás zveme na bohoslužebná shromáždění o Velikonocích :

 

  • 3.4.2015 Velký pátek – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 17 hod.
  • 5.4.2015 Neděle velikonoční – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9 hod.

 

Ježíš řekl:


Hle, otevřel jsem před tebou dveře,
a nikdo je nemůže zavřít.

(Zj 3,8)

 

Milí přátelé, bratři a sestry, v roce 1991 se konala v hradní zahradě na Lemberku výstava uměleckých objektů v přírodě. Mezi vystavenými objekty byl i velký železný kříž. A ten kříž byl zvláštní v tom, že v jeho středu, tam, kde normálně visí sádrová postava Ukřižovaného, byl v železe autogenem vyřezán otvor ve tvaru člověka. Skrze ten otvor, skrze tu siluetu ve středu kříže jsem viděl vzdálené hory, lesy, zapadající slunce. A uvnitř jsem jásal: To je ono! Ježíš na kříži nezůstal! Nezůstal ani ve smrti! Jako by nějaká veliká síla prorazila ten kříž, jakási exploze nového života prorazila tu hmotu, takže v kříži, v bolesti, v utrpení i ve smrti je díra velikosti člověka, jsou to dveře vyjití a vejití. Sádrový Kristus na krucifixu jaksi konzervuje Ježíšovu smrt. Kříž na Lemberku dává věřit ve výboj vzkříšení.
Velikonoce, to jsou před námi otevřené dveře, dveře, skrze které nás zve Ježíš Kristus, abychom vstoupili, zve nás, abychom překročili práh, překročili vlastní stín a vešli do prostoru Boží lásky a svobody.
On, Ježíš, jako první vzkříšený nezůstává na druhém břehu, kdesi na onom světě. Vrátil se k nám, vrací se k nám ve svém Slovu a Duchu, aby nás provedl těmi otevřenými dveřmi. Tam, kde se necháme vést, poznáváme, že pomocná ruka je silnější než pěst, odpouštět je víc než oplácet, dávat je blaženější než brát, dělit se obohacuje víc než lakotit. Tehdy cítíš, dveře se otevírají, jsou otevřeny a nikdo na světě je nemůže zavřít.
(Ze sbírky kázání Sváti Karáska)

 

Přejeme Vám, milí přátelé, aby tato jedinečná víra a naděje naplnily i Vaše letošní Velikonoce.

 

Sdělení staršovstva libštátského sboru
Také letos Vám chceme připomenout naše sborové hospodaření a organizační záležitosti.

  1. Jsme vděčni za vše, co se v uplynulém období podařilo v našem sboru. Především myslíme na dokončení velkých oprav luterského evangelického kostela.
  2. Děkujeme všem Vám, kteří pamatujete na finanční potřeby svého sboru a věříme, že i dále budete podporovat dílo církve salárním příspěvkem i darem na Jeronymovu jednotu.
  3. Od 1.května 2015 odchází do důchodu nynější farář sboru Blahoslav Matějka a na jeho místo byl povolán farář Petr Hudec, který bude sloužit v Libštátě a v Jičíně. Nedělní bohoslužby budou proto od května začínat v 8.30 hod.


Zdravíme Vás všechny srdečně a přejeme vše dobré od Pána Boha i od lidí.

Za staršovstvo sboru
Jiří Kotas - kurátor
Blahoslav Matějka - farář

Sborové příspěvky (salár, Jeronymovu jednotu, dary) je možné odevzdat při bohoslužbách ve farní kanceláři, nebo zaslat na sborový účet: 192982562/0300.