Velikonoční sborový dopis 2014

Napsal uživatel admin dne So, 05.04.2014 10:29

FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ v Libštátě

D U B E N   2 0 1 4

Velikonoční zamyšlení nad biblickým textem z evangelia podle Matouše 27, 62-66:

Nazítří, v den po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Píláta a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: ,Po třech dnech budu vzkříšen.´ Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první.“ Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“ Oni šli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.

V této biblické zprávě máme zaznamenán první pokus o to, aby Ježíš zcela zmizel z povědomí lidí. Nebyl to pokus ojedinělý, v dějinách jich bylo mnoho. Ježíš byl se svým posláním lásky, pravdy a sebezapření pro mnoho lidí nepohodlný. Dnes se musíme znovu vážně ptát: Kdo chce v dějinách umlčet pravdu? Komu překáží milosrdenství a láska? Kdo chce umlčet a pohřbít toho, kdo zvěstoval živého Boha? Jistě jen ten, kdo se takovým svědectvím, cítí ohrožen ve svém způsobu života. Mnozí lidé si právě proto řekli, že taková cesta života, jakou šel Ježíš, je vlastně marná, a že síly zla jsou nakonec silnější.

Velikonoční jitro začíná zemětřesením. Kámen na hrobu, který měl být posledním lidským slovem k Ježíšovi, je odvalen. Bůh sám se postavil proti základům, na kterých stavíme svůj život. Poselství Velikonoc – odvalený kámen – Ježíšovo vzkříšení – otřásá našimi přirozenými jistotami. Bůh prolamuje moc zla a překonává sílu lidských rukou, které se zlem spolu-pracují.

Ježíše se nepodařilo umlčet. Kámen na jeho hrob už nikdo znovu nepřivalí. Ježíš žije a je oporou a záštitou všem, kdo mají za základ svého života světlo, pravdu a lásku. V něm mají oporu a pomoc všichni, kteří při pohledu na zlo nechtějí rezignovat. U něho nacházejí inspiraci a stále novou odvahu k trpělivému a statečnému zápasu se zlem.

AMEN

 

Milí přátelé libštátského evangelického sboru, bratři a sestry, také v tomto roce Vás všechny srdečně zveme ke svátečním bohoslužbám. Těšíme se na setkání s Vámi při těchto shromážděních:

 

  • Květná neděle 13. dubna v 9.°° hod. – bohoslužby
  • Velký pátek 18. dubna v 17.°° hod. – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
  • Velikonoční neděle 20. dubna v 9.°° hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty

  • Svatodušní neděle 8. června v 9.°° hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně a konfirmací, celocírkevní sbírka na Diakonii

 

INFORMACE ZE ŽIVOTA SBORU

 

V neděli 9. března se konalo výroční sborové shromáždění. Ohlédli jsme se při něm za životem sboru v uplynulém roce 2013. Znovu jsme si s vděčností připomenuli, že náš libštátský sbor se pravidelně schází každou neděli a o svátcích při bohoslužbách. Radostné společenství také prožíváme při společných bohoslužbách s dětmi, téměř pravidelně první neděli v měsíci. Scházíme se také při biblických hodinách, které se konají v rodinách. Děti mají svá setkání v Semilech a Libštátě, starší se připravují ke konfirmaci. Za finanční pomoci obce a státní památkové péče probíhá oprava hořeního kostela.

Bratři a sestry, vážíme si každého Vašeho projevu sympatií, každé Vaší podpory ať osobní, nebo vyjádřené jakkoli jinak. Usuzujeme z toho, že Vám dílo a poslání libštátského evangelického sboru není cizí ani lhostejné. Věříme, že stejně jako my, vnímáte důležitost zvěstování evangelia slovy i skutky právě v dnešní době. Naším společným posláním je vyprávět o Božím pozvání k pokoji, vzájemné úctě, odpovědnosti a zvát na cestu naděje a víry.

Se srdečným pozdravem

 

Jiří Kotas, kurátor

 

Blahoslav Matějka, farář

 

Připomínáme také naše finanční potřeby – salár, sbírka na Jeronýmovu jednotu a další. Sborové příspěvky je možné odevzdat při bohoslužbách, nebo převést na sborový účet: 192982562/0300
Prosíme, pamatujte na potřeby sboru a církve.