VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS 2011

Napsal uživatel admin dne Čt, 21.04.2011 16:12

První den po sobotě, když ještě bylo tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: ´Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.´ Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.“

Lukáš 20, 1-3


Milé sestry a bratři,

opět budeme slavit svátek Kristova vzkříšení. Vzkříšení je tajemstvím. Můžeme ho různým způsobem vysvětlovat nebo dokazovat, a přece zůstane něčím neuchopitelným.
Jedné věci na Kristově vzkříšení ale rozumět můžeme. Je odpovědí na naši otázku po životě a po smrti: K čemu můj život směřuje? Končí nějakým naplněním, anebo na jeho konci není nic?
A tu vypráví velikonoční evangelium: na konci života byl kámen, který zakrýval vchod. Ten kámen byl odvalen. Na konci sice neprojdeme do žádného „posmrtného života“ , ale budeme tam moci čekat na pozvání k novému životu v Boží přítomnosti.
Ježíš zemřel kvůli nám – abychom poznali, jak závažný je náš dluh vůči Bohu a že na jeho vymazání by naše snahy nestačily. Ježíš byl vzkříšen kvůli nám – abychom si uvědomili, jak veliká je Boží moc a jak úžasný je Boží záměr s člověkem.
Ježíšovi učedníci to chápali různě. Jeden z nich uvěřil, že Ježíš vstal. Jiný k tomu potřeboval se Vzkříšeným se setkat. Marie odešla na místo, na kterém může na Ježíš myslet. Tady potká ty, kteří pro ni mají vzkaz od Boha. Tady potká Krista samotného, jeho zájem, jeho otázky, jeho oslovení.
Takové setkání je někdy dáno zažít i nám. Pak začínáme chápat, že tu jde o nás, o naši naději pro život, o naši odvahu k životu a ke smrti. Na konci uličky našeho života Kristus kámen odvalil. Amen.

Milé sestry a bratři, srdečně Vás zveme k připravovaným velikonočním bohoslužbám:

22.dubna – Velký pátek, 19.30 farář Martin Horák

24.dubna – Hod Boží velikonoční, 9.00 farář Jan Čapek


Informace ze sboru:

  • Po odchodu br.faráře Filipa Susy na sbor v Liberci je náš sbor od 1.února 2011 administrován z Jilemnice. K 1.září 2011 nastoupí na poloviční úvazek br.farář Blahoslav Matějka, který zde bude působit do května 2012, kdy nastoupí br.farář Václav Hurt.
  • K bohoslužebným shromážděním se scházíme pravidelně každou neděli v 9 hodin, v zimním období v modlitebně na faře, od velikonoc v kostele. V současné době, kdy je sbor administrován, bývají dvakrát měsíčně čtené bohoslužby, jednou měsíčně káže administrátor br.farář Martin Horák a jednou měsíčně zde míváme jako kazatele různé hosty.
  • Letos na podzim si při slavnostním shromáždění připomeneme, že uplyne již 225 let od postavení našeho tolerančního („doleního“) kostela.
  • Díky nasazení mnoha lidí i finanční podpoře státu, obce a sponzorů se též daří rekonstrukce luterského („hořeního“) kostela. Toto dílo je dobrým dokladem rčení „člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže“ – vzpomeňme, jaké rozpaky a malomyslnost provázely začátky celé akce. Po 9 letech můžeme říci, že kostel je zachráněn –zbývá provést fasádu a dokončit venkovní tarasy.
  • Náklady na provoz sboru činily v roce 2010 zhruba 140 000,-Kč. Tato částka zahrnuje energie, telekomunikace, cestovné, pojištění, kancelář, poštovné, drobnou údržbu a povinné odvody na personální fond (71 000,-) a na církevní ústředí (13 000,-).
  • Během května budeme jako každoročně vybírat na naši adoptivní dceru Sudharani z daleké Indie (projekt Adopce na dálku). Díky našemu příspěvku 4 900,-Kč ročně Sudharani studuje a výborně prospívá. Na faře je možné si prohlédnout fotky a dopisy, které nám pravidelně posílá. Děkujeme všem , kdo Sudharani podporují.
  • Období, kdy je farní byt prázdný, využijeme k jeho menším stavebním úpravám a opravám (rekonstrukce koupelny, oprava podlah, nátěry oken, malování).
  • Prosíme Vás, abyste na všechny tyto nutné výdaje pamatovali při stanovení výše Vašeho příspěvku na salár. Platbu můžete provést bezhotovostně na účet 192982562/0300, v hotovosti anebo přiloženou složenkou. Na požádání Vám vystavíme smlouvu o přijetí daru k odpočtu ze základu daně z příjmů.
  • Telefon na faře je do září odpojený. V případě potřeby (křty, svatby, pohřby…) volejte br.Horáka - 483 100 682 nebo 731 347 632.


Přejeme Vám radostné prožití velikonočních svátků: Kristus vstal a cestu k Bohu tak otevřel i pro nás.

Za libštátský evangelický sbor,

Martin Horák farář-administrátor
Jiří Kotas kurátor