Velikonoční dopis 2017

Napsal uživatel admin dne Čt, 23.03.2017 09:25
Kříž

Kristus zemřel za nás…

epištola Římanům 5,8

Před nedávnem jsem v televizi viděl část pořadu Václava Moravce. Zapnul jsem televizi, právě když padla otázka, jak se dívat na euthanasii (asistovaná sebevražda). Mluvil profesor Pavel Pafko. Je euthanasie hřích nebo není? Pan profesor začal od Adama. Řekl, že je to filosofická otázka a odpověď vyplyne ze základnější otázky. Co je vyšší hodnota: svoboda nebo život? Pokud na tuto otázku odpovíme, že je to svoboda, potom z toho logicky vyplyne, že euthanasie hřích není. Člověk se může svobodně rozhodnout, zda život ukončí nebo bude trpět a bojovat dál. Moc s tím nesouhlasím, ale budiž, do takových úvah se nechci pouštět. Zarazilo mě ovšem pokračování rozhovoru. Pan profesor uvedl jako podpůrný příklad svého tvrzení upálení Jana Palacha na Václavském náměstí v lednu 1969. Při tom jsem si uvědomil, že tu něco nesedí. Přece u smrti Jana Palacha nešlo o euthanasii. Jan Palach nechtěl ukrátit vlastní utrpení, nechtěl utéci z nesnesitelného života. Právě naopak. Jeho smrt byla oběť, jíž chtěl vyburcovat náš národ, upadající po sovětské okupaci pomalu ale jistě do letargie, k odporu. Jeho čin nebyl předně oslavou lidské svobody, ale byl obětí pro druhé, pro naše dobro.

Na tomto příkladu můžeme dobře porozumět, oč jde ve zvěsti Velikonoc a vlastně, co je nejhlubší podstatou křesťanské víry. O Velikonocích si připomínáme a oslavujeme oběť Kristovu pro spásu lidstva a posilujeme se k napodobování takové obětavosti. Neboť právě oběť kristovská, oběť lásky, oběť pro dobro druhých, jako byla i smrt Jana Palacha, má smysl a budoucnost, drží náš svět nad vodou, všichni z ní žijeme. To je ta nejdůležitější hodnota života.

Petr Hudec

 

Srdečně Vás zveme na velikonoční shromáždění, která se v našem sboru konají takto:

  • 13. 4. 2017 Zelený čtvrtek v 18:30 čtení Pašijí podle Lukáše s písněmi Karla Kryla
  • 14. 4. 2017 Velký pátek v 8:30 Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
  • 16. 4. 2017 Boží hod velikonoční v 8:30 Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

 

A dále Vás zveme:

  • 9. 4. v 17:00 Květnonedělní hudební rozjímání v evangelickém kostele v Libštátě
  • 23. 4. v 17:00 videoprojekce a povídání o Kongu a o projektu Škola v buši (Lenka a Wolfgang Schmidtovi) v Městské knihovně v Nové Pace (rádi bychom se připojili k podpoře tohoto projektu a získali pro to i širší veřejnost)

 

V březnu proběhlo v našem sboru výroční sborové shromáždění, při němž jsme bilancovali uplynulý rok. Podařilo se zrekonstruovat přízemí fary a čelní stěnu kostela. Náklady činily cca 1 milion Kč. Děkujeme všem dárcům i pomocníkům. Významný dar ve výši 300 tisíc Kč jsme obdrželi od Jeronýmovy jednoty, od 18 členů sboru cca 100 tisíc Kč. Dále nám přispěla obec a též sbory z Prahy Vinohrad a Dejvic a výrazně pomohl i výtěžek z bazaru. Po dokončení rekonstrukce proběhly 18. 9. 2016 oslavy 230. výročí položení základního kamene reformovaného kostela, jichž se zúčastnili mimo jiné bývalí libštátští faráři, kázáním posloužil synodní senior Daniel Ženatý. K této příležitosti vydal sbor knihu Jana Kletvíka Evangelíci v Libštátě v letech 1781-1945, kterou nabízíme za 120 Kč. Podrobnou zprávu faráře můžete najít na našich webových stránkách.

 

V tomto roce chceme pokročit s úpravou okolí fary a kostela. Na potřeby sboru (což je část platu faráře a provozní náklady) a na další výdaje (údržba) můžete přispívat buď v hotovosti naší pokladní s. Heleně Kotasové anebo převodem na účet sboru č. 192982562/0300. Od dubna začíná sbírka na Jeronýmovu jednotu. V loňském roce jsme obdrželi velký dar, a tak bychom měli zvláště na tuto sbírku pamatovat.

V letošním roce si připomínáme 500. výročí od vystoupení Martina Luthera, čímž začala světová reformace. I náš sbor se na podzim k výročí připojí přednáškou a koncertem. Na svatodušní svátky 4. 6. 2017 se bohoslužby budou konat v luterském kostele. Aktuální informace naleznete opět na webových stránkách a ve sborové vývěsce.

Přejeme Vám posilu z velikonočního evangelia k následování Pána Ježíše Krista všude tam, kde stojíte.

Petr Hudec, farář
Jiří Kotas, kurátor