Velikonoční dopis 2012

Napsal uživatel admin dne Čt, 29.03.2012 06:53

   Bůh, kterého nám přiblížil Ježíš Kristus,
   není žádná zbožná idea. Je to pramen síly
   k životu a zdroj naděje pro celý svět.

Od konce února až do Květné neděle trvá tak zvané postní období. Připomíná Ježíšovo osvobozující kázání, nezištnou službu a obětavé nasazení pro trpící a bezradné lidi, jeho ochotu zříkat se výhod a pohodlí a brát na sebe odpovědnost za druhé. Ježíš nás učí žít ohleduplně a ne soběstředně.
Krize naší západní civilizace se prohlubuje přímo úměrně naší neochotě zapřít sám sebe a bytostně se nasadit pro to, co přesahuje osobní zájem. Kde tato vůle není, tam sice žijeme pohodlněji a možná i déle, náš zisk je však vykoupen ztrátou kvality života celé společnosti.
Kdo nežije jen pro svůj prospěch, má život určitě těžší a náročnější. Velikonoční drama, Ježíšova oběť a vzkříšení však tento život klasifikuje jako smysluplný, perspektivní, slavný, otevřený do budoucnosti.

Milí členové a přátelé libštátského sboru, chceme Vám tímto dopisem připomenout, že náš evangelický sbor žije a je mnohým z nás druhým domovem.

Pravidelně se scházíme :

  • každou neděli k bohoslužbám v 9 hod.
  • každou první neděli v měsíci jsou bohoslužby společné s dětmi
  • jedenkrát za čtrnáct dnů v úterý od díkčinění do Velikonoc k biblické hodině v 18 hod.
  • střední generace podle dohody v neděli odpoledne
  • rádi bychom také připravili setkání mládeže a třicátníků


Ze všech našich setkávání máme radost a prožíváme při nich potěšení, prohloubení a upevnění naší víry, navazujeme i upřímné osobní vztahy. Srdečně Vás k nim zveme. Každý nový člověk naše společenství obohatí.

V neděli 19. února 2012 se uskutečnilo výroční sborové shromáždění, při němž jsme se společně ohlédli za životem sboru v roce 2011 (odešel br. fr. Susa, sbor administroval br. fr. Horák a na přechodnou dobu nastoupil br. fr. Matějka).

V neděli 25. března, v rámci bohoslužeb, proběhla opakovaná volba br. fr. Matějky.

O velikonocích Vás zveme na sváteční shromáždění :

  • 6.4.2012 Velký pátek – bohoslužby v 17 hod. s vysluhováním večeře Páně
  • 8.4.2012 Neděle velikonoční – bohoslužby v 9 h. s vysluhováním večeře Páně


Vděčně s Vámi počítáme jako se členy libštátské-ho evangelického sboru. Děkujeme Vám, pokud projevujete svou příslušnost k církvi účastí na jeho životě i svými finančními příspěvky.

S upřímným pozdravem za staršovstvo sboru

farář
kurátor