VELIKONOCE 2010 - sborový dopis

Napsal uživatel admin dne Ne, 28.03.2010 21:03

A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

(Lukášovo evangelium 23, 42-43)

Říká se, že před smrtí člověk mluví pravdu. Srovnává se se svým údělem. Zcela na konci své životní cesty byli i dva zločinci, ukřižovaní spolu s Ježíšem. Každý z nich však uchopil svou situaci jinak.
Jako první se projevil ten, který se Ježíši vysmíval. Ježíše chápe jako zbožného smolaře, který se ještě ani nevzbouřil, a už dostal trest smrti. Zločinec si chtěl ulehčit svůj osud tím, že někdo lepší je na tom stejně špatně. Stále je to lákavé srovnávat se s druhými a z toho čerpat své sebevědomí.
Ten druhý zločinec si však plně přiznal svou situaci před Bohem. Ježíše využil jako spolehlivé zrcadlo, ve kterém vidí vše, co v životě promarnil a co mohl vykonat lépe. Ježíš byl nablízku a vnesl do jeho života nové světlo.
Krátká chvíle může změnit pohled na život. A kupodivu i změnit člověka. Sice jsou na tom ti dva navenek stejně, ale vevnitř žije každý jakoby v jiném světě. Ten druhý zločinec je toho důkazem, že nikdy není pozdě. Během okamžiku se přesunul ze světa, kde stojí jeden proti druhému, do světa, kde jsme spolu před Boží tváří.
Křesťanství se prý často orientovalo na věčnost a pozemský život podceňovalo. Zde však vidíme, jak je důležitý náš čas. Každý okamžik může rozhodnout o našem směřování. Život tady a teď může být tím pravým životem. Novými dobrými zkušenostmi lze překrývat nedobrou minulost a dávat tak nový smysl svému životu.
Právě ve velikonoční době si připomínáme Ježíšovu smrt a s ní i svou křehkost, své nedostatky, své místo před Bohem. Připomínáme si však i to, že náš čas získává hluboký smysl. Smíme pohlédnout na sebe skrze Ježíše. Před ním získává i náš život dobrý smysl.

Informace ze sboru:

  • V Libštátě se konají bohoslužby každou neděli od 9 hodin. Každou první neděli v měsíci bohoslužby s dětmi (tzv. rodinné).
  • Pravidelně se bohoslužby konají ještě v Semilech (každou 3. neděli v měsíci od 14:30 v kostele CČSH) a v Nové Pace (každou 1. a 3. neděli v měsíci od 18:00 v kostele CČSH) a přes léto na Spálově.
  • Náboženství se vyučuje ve škole v Libštátě (v úterý od 13:30) a ve Waldorfské škole v Semilech (ve čtvrtek od 13:45 a od 15:00 konfirmandi). Všechny děti jsou zvány!
  • O svatodušních svátcích se bude konat slavnost konfirmace, při které si s konfirmandy připomeneme svou víru a požehnáno bude těmto mladým lidem: Josefíně Susové, Pavlovi Maděrovi, Onřejovi a Matějovi Hradeckým.
  • V tomto roce připravujeme opravu propadlé části ohradní zdi hřbitova na Hořením konci v Libštátě (viz foto).
  • Na faře je možné požádat o křest, církevní sňatek či pohřeb. Farář je všem k dispozici pro osobní rozhovor.
  • Sbor má učet u Poštovní spořitelny číslo: 19 29 82 562/0300
  • Děkujeme všem, kteří přispíváte na provoz sboru!


Pokojné velikonoční svátky Vám jménem staršovstva sboru přejí:
Jiří Kotas, kurátor a Filip Susa, farář