VÁNOČNÍ DOPIS - ADVENT 2015

Napsal uživatel admin dne So, 05.12.2015 10:06
Betlém

Pojďme až do Betléma

(Lukášovo evangelium 2,15)

Tento týden jsme doma po roce opět postavili vánoční betlém. Je to asi padesát figurek a domečků ručně vyřezávaných ze dřeva. Betlém zhotovil pan Škrabálek na přelomu 19. a 20. století ve Vysokém nad Jizerou. Po panu Škrabálkovi ho zdědila jeho dcera, paní Trýznová z Jilemnice. Když jsme přišli na faru do Jilemnice, vytvořil se ve sboru kruh sborových babiček, které se staraly o naše děti, ve všem je podporovaly a také rozmazlovaly. Paní Trýznová patřila mezi ně. Byla už sama, manžel jí zemřel před léty a neměla děti. Od ní jsme dostali tento vyřezávaný betlém. Moc si ho ceníme. Připomíná nám babičku Trýznovou a všechno, co jsme s ní prožili. Abychom si betléma užili dostatečně dlouhou dobu, vytáhneme ho a postavíme už na začátku adventu. V centru betléma je stáj, v ní jesle s malým Ježíškem, Marie a Josef a konečně vůl a osel. Ostatní figurky - ovečky a lidé - stojí v povzdálí. Je zvláštní, že osel a vůl se tradičně objevují u jeslí, i když ve vánočním vyprávění o nich není ani zmínka. Jak se tam vzali? Je to náhoda? Vycházeli lidoví malíři a řezbáři jen z toho, že se Ježíš narodil ve stáji, a tak do vánočního obrázku prostě přidali vola a osla? Zdá se to jako logické vysvětlení, ale je to jinak. Vůl a osel z vánočních obrázků jsou narážkou na proroctví Izajášovo. Prorok kritizuje Boží lid a píše, že vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého pána, Izrael však Pána Boha nezná, nerozumí mu. Odtud, od proroka Izajáše se osel a vůl dostali do vánočních výjevů. Jsou u betlémských jeslí, protože přece znají jesle svého pána, vědí, co je pro ně nejlepší, na rozdíl od nás. Osel a vůl jsou pro nás kompasem. Jsou moudřejší než my, ukazují nám cestu ke Spasiteli. Jsou to ti nejlepší kazatelé. Stačí jen jejich přítomnost, jejich příklad, který je dobré napodobovat: Jít až do Betléma a najít Mesiáše, být u Něho, následovat ho.

V posledních dnech jsme začali s dětmi ve sboru připravovat dětskou vánoční hru. Jedna dívka projevila přání hrát oslíka. Role oslíka ovšem v našem letošním divadle není. A přece v souladu s biblickou symbolikou, jak je výše uvedeno, je to role podstatná. Dívka nakonec souhlasila s tím, že bude hrát roli jinou v divadle nazvaném „ Zpráva na první stranu“. Divadlo budou děti hrát při bohoslužbách 4. adventní neděli v 8,30 v libštátském kostele.

Srdečně Vás zveme na všechna sborová shromáždění, bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 8,30 h., biblické hodiny až do Velikonoc v úterý od 18 h. po rodinách, náboženství v pátek v 15 h. v Libštátu na faře a v úterý v 15,30 v Semilech v rodině van de Loo.

 

Sváteční shromáždění se budou konat takto:

  • 13. 12. 3. adventní neděle – bohoslužby v 8,30 hodin
  • 20. 12. 4. adventní neděle – bohoslužby s vánoční hrou dětí v 8,30 hodin
  • 24. 12. Štědrý den – bohoslužby ve 14 hodin v kostelíku na Spálově
  • 25. 12. Hod Boží vánoční – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 8,30 hodin
  • 27. 12. bohoslužby v 8,30 hodin, káže br. f. Blahoslav Matějka
  • 3. 1. 2016 Novoroční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 8,30 hodin

 

O všem, co se ve sboru koná pravidelně i mimořádně, se můžete dočíst na webových stránkách www.libstat.evangnet.cz, které se průběžně aktualizují.

Děkujeme všem, kteří jste v letošním roce pamatovali na potřeby sboru. V průběhu roku vybíráme salár, základní příspěvek na úhradu provozu sboru a církve. Očekává se, že jej uhradí všichni členové sboru. Z něho odevzdáváme velkou část do tzv. Personálního fondu, z kterého se hradí část platu farářů. Personální fond se rok od roku zvyšuje v závislosti na přechodu k samofinancování církve. Po 13 letech dojde k úplné odluce a sbor si bude hradit celý plat faráře ze svého. V současné době odevzdáváme do Personálního fondu cca 45 tisíc ročně za poloviční úvazek faráře. Aby sbor mohl fungovat i v dalších letech, záleží na každém jeho členu a jeho obětavosti. Dále se ve sboru v průběhu roku sbírají dary na Jeronýmovu jednotu, z níž se poskytuje finanční pomoc sborům na stavební opravy. V příštím roce budeme i my žádat o dar z Jeronýmovy jednoty, neboť chceme provést odvlhčení fary a další stavební úpravy v jejím přízemí. Upozorňujeme, že na jakýkoli finanční příspěvek můžete dostat potvrzení o daru a snížit si tak daňový základ. Pokud jste dosud nepřispěli, můžete tak učinit do konce roku na účet sboru č. 192982562/0300 nebo v hotovosti sestře Heleně Kotasové, která Vám vydá též potvrzení o daru pro daňovou úlevu.

Poslední týden před Adventem jsme pořádali bazar šatstva a jiných věcí z dovozu z Německa. Bazar se konal v Kulturním domě v Libštátu. Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí tohoto prostoru. Zároveň děkujeme všem, kteří při bazaru pomohli, vystřídalo se nás celkem 29. Bazar vynesl 51304 Kč. Čistý zisk bude činit cca 40 000 Kč. Použijeme ho na opravu fary. Od Nového roku na tento účel vyhlašujeme mimořádnou sbírku. To, co z bazaru zbylo, bylo věnováno Diakonii. Několik pytlů se zimním ošacením bude použito na pomoc migrantům.

Obracíme se na Vás ještě s jednou prosbou. Chtěli bychom vytvořit pro snazší komunikaci se sborem e-mailový adresář. Pokud máte e-mail, napište nám na adresu libstat@evangnet.cz.

Přejeme Vám, aby Vás radost vánočního evangelia provázela nejenom v tomto vánočním čase, ale i v dalších dnech nového roku.

Za Farní sbor ČCE Libštát a jménem staršovstva
Petr Hudec, farář
Jiří Kotas, kurátor