Pozvánka na zářijové slavnosti

Napsal uživatel admin dne Ne, 03.07.2016 12:01

S vděčností vzpomene ve dnech 17. a 18. září 2016 230. výročí položení základního kamene reformovaného kostela.

Základní kámen byl položen 19. července 1786. Stavba se nesla v duchu chvály Hospodina, o čemž svědčí výběr textu pro kázání v den jejího započetí. Byl to text z knihy Ezdrášovy 3,10 – 11:

A když zakládali grunty stavitelé chrámu Hospodinova, postavili kněží zobláčené s trubami, a Levíty, syny Azafovy s cymbály, aby chválili Hospodina vedlé nařízení Davida krále Izraelského. I prozpěvovali jedni po druhých, chválíce a oslavujíce Hospodina, nebo dobrý jest, a že na věky trvá milosrdenství jeho nad Izraelem. Všecken také lid prokřikoval hlasem velikým, chválíce Hospodina, proto že založen byl dům Hospodinův.

Předběžný program:

Sobota 17. září v 17 h. – J. S. Bach: Jesus soll mein erstes Wort (Ježíš budiž mé první slovo) – sopránové árie a instrumentální skladby, účinkují: Irena Troupová - soprán, Jan Siřínek – housle, Lukáš Vendl – cembalo

Neděle 18. září v 8,30 h. – bohoslužby, káže synodní senior Mgr. Daniel Ženatý Po bohoslužbách občerstvení, návštěva luterského kostela na Hořením konci a kostela na Spálově s krátkým slovem o historii a s hudebními vstupy, společný oběd v Libštátě v prostorách nově zrekonstruované fary

 

14,30 – 15,30 přednáška ThDr. Ondřeje Macka nazvaná Evangelická zbožnost a její toleranční kořeny, rozhovor, závěr

Posezení s občerstvením a sdílení

Srdečně Vás zveme k této slavnosti!

(z organizačních důvodů uvítáme, když nám oznámíte přibližný počet účastníků z vašich sborů)