ADVENTNÍ DOPIS 2018

Napsal uživatel admin dne Út, 04.12.2018 15:15

O pojďme, pokloňme se Ježíši (píseň z EZ 294)

Nedávno jsem poslouchal v televizi vzkaz Jana Petránka. Mluvil mimo jiné o pokroku. Řekl, že lidstvo udělalo ohromný skok kupředu v oblasti techniky. Užíváme dnes vymoženosti, o kterých se lidem před sto lety ani nesnilo. Jan Petránek ovšem řekl, že rozlišuje mezi pokrokem a rozvojem. To, co zažíváme, je technický rozvoj nikoli pokrok. Za pokrok by považoval, kdyby lidé byli lidštější. A v tomto směru žádný pokrok nenastal. Minulé století bylo nejstrašnější dobou v dějinách lidstva. Lidstvo zažilo dvě světové války a v nich miliony a miliony mrtvých. Svět zažil, že technický pokrok byl zneužit a je zneužíván k vraždění. V našem století jsme v tomto ohledu nikam nepokročili. V Sýrii se válčí už mnoho let, před válkou utíkají miliony lidí, napětí na Korejském poloostrově trvá dál, válčí se v Afganistánu. Na mnoha místech našeho světa je mír tak křehký, že se zítra může změnit ve válku. Ukrajina vyhlásila před několika dny válečný stav po incidentu v Kerčském průlivu. Jan Petránek, novinář, který se specializoval předně na východní Evropu a Rusko, uzavírá svůj rozbor situace světa pesimisticky. Lidstvo od svého zrození nikam nepokročilo, na světě je to stále stejné, smutné. Člověk jistě musí mít nějakou naději, ale po pravdě, řekl Jan Petránek, nevěřím, že se něco změní, že se člověk sám od sebe změní.

Bible s Janem Petránkem souhlasí v tom, že člověk se sám od sebe nezmění. Ale zároveň nám zvěstuje, že Bůh do našeho světa přišel v Ježíši Kristu, aby nás zachránil. On je tou silou, která dokáže člověka zlidštit, on je tou silou, která působí Pokrok, po němž volá a touží Petránek. Je jediná možnost jak pokročit. Přijít ke Kristu odevzdat mu svůj život a nechat se jím proměnit. Tak se ovšem celý svět jako mávnutím kouzelného proutku nezmění, ale změní se jednotlivci a to je významné.

Shora na obrázku vidíme mudrce a pastýře, jak spěchají do Betléma ke Kristu. Až tam dojdou a pokloní se, odevzdají Kristu svůj život, svět se začne měnit. Ó pojďme, pokloňme se také, Ježíši.

P. Hudec

Milí bratři a milé sestry,
budeme rádi, když oslavíte letošní Advent a Vánoce ve společenství našeho sboru při bohoslužbách, které se budou konat takto:

  2. 12. 1. adventní v 8:30 – bohoslužby s večeří Páně – káže P. Hudec
  9. 12. 2. adventní v 8:30 – bohoslužby – káže B. Matějka
16. 12. 3. adventní v 8:30 – bohoslužby – káže P. Hudec
23. 12. 4. adventní v 8:30 – bohoslužby s dětskou vánoční slavností (divadlo dětí)
24. 12. Štědrý den ve 14:00 - bohoslužby v kostelíku na Spálově – káže P. Hudec
25. 12. Boží hod vánoční v 8:30 - bohoslužby s večeří Páně – káže P. Hudec
30. 12. neděle v 8:30 - bohoslužby  na závěr kalendářního roku – káže P. Hudec

Zveme vás dále na koncert do našeho kostela:
30. 12. v 16:00 Čas radosti, veselosti – na pořadu budou skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna…, účinkují Jana Vávrová ml. a její přátelé

Děkujeme Vám všem, kteří přispíváte na potřeby sboru a církve. Přispíváte na to, aby mohlo být zvěstováno evangelium o Ježíši Kristu dětem i dospělým. Děkujeme také všem, kteří pomáháte udržovat naše sborové prostory, pomáháte při brigádách a dalších sborových akcích. Číslo našeho účtu: 192982562/0300. Přispět můžete i  v hotovosti při nedělním shromáždění. Na požádání Vám vydá H. Kotasová potvrzení o daru. Aktuální informace o dění ve sboru naleznete na www.libstat.evangnet.cz .
„Buď stálým hostem v srdci mém, můj drahý Spasiteli, ať kořím se ti den co den a náležím ti celý. Tvé jesle jsou mi zárukou, že myslíš na mne láskou svou, že povedeš mě k cíli.“ Tato slova Lutherovy písně (č.290) kéž jsou přáním každého z nás.  
 
Za Farní sbor ČCE Libštát a jménem staršovstva
Petr Hudec, farář
Jiří Kotas, kurátor