ADVENT - VÁNOCE 2011

Napsal uživatel admin dne St, 07.12.2011 18:20

Milí přátelé, bratří a sestry,
v našem osvíceném 21. století se Vánoce staly časem pohádkového snění. Všichni tomu svodu snadno podléhají. A není divu. Snění je přece příjemné. Na okamžik unikneme z šedivé, uspěchané životní reality do pohádek.

Křesťanským vánocům je však jakýkoli únik do říše snění cizí. Bůh, který přišel v Ježíši Kristu do našeho světa, nás vede opačným směrem. Neutíká z reality. On do ní vstupuje. Betlémská událost demonstruje, že člověk, svět, dějiny nejsou ponechány svému osudu. Že Bůh podporuje náš lidský zápas o svobodu, pokoj, odpuštění, smíření a spravedlnost. Není pochyb o tom, že snít je krásné. Ale snít je také velmi nebezpečné. Kdo sní, utíká před odpovědností. S rukama v klíně čeká na zázrak.
V betlémské události však Bůh dává najevo, že se chce ve světě rozhodujícím způsobem angažovat. Ne prostřed-nictvím kouzel a zázraků. Boží nasazení má jinou, nepohádkovou povahu. Bůh se rozhodl proměnit svět láskou. Jde proto v Kristu tam, odkud všichni utíkají. Dělí se s hladovými, zachraňuje nemocné, je solidární s hříšnými a odstrčenými lidmi.
O tom jsou Vánoce – proto se z jejich zvěsti smíme upřímně radovat. Že Bůh v Kristu přišel a pustil se do zápasu o náš svět. Dítě v betlémských jeslích je ujištěním, že láska přemáhá svět.

Přejeme Vám pokojné prožití adventu, požehnané Vánoce a moudrost od Boha k dobrým rozhodnutím v novém roce. Zveme Vás srdečně ke všem shromážděním v našem sboru.

Za staršovstvo sboru

Jiří Kotas, kurátor Blahoslav Matějka, farář
 

Adventní a vánoční kalendář

 • 18.12.2011 v 9°° 4. neděle adventní – bohoslužby - vánoční hra dětí: ANDĚLSKÁ ŠKOLA
 • 24.12.2011 ve 14°° Štědrý den – bohoslužby na Spálově
 • 25.12.2011 v 9°° Hod Boží vánoční – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
 • 28.12.2011 v 17°° Koncert v kostele – zazní Michnova Vánoční mše „Již Slunce z Hvězdy vyšlo“ v provedení Michaela Pospíšila a jeho souboru
 • 1.1.2012 v 9°° Nový rok – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

 

INFORMACE ZE SBORU

 1. V Libštátě se konají každou neděli bohoslužby v 9 hod. Každou první neděli v měsíci jsou společné s dětmi.
 2. Jednou za 14 dnů se koná biblická hodina. Setkáváme se v rodinách. Společně přemýšlíme nad Biblí, ale připomínáme si i důležitá data a události.
 3. Náboženství se zatím vyučuje na faře v Libštátě v pátek ve 13.30 hod., ale plánujeme i setkávání s dětmi v Semilech ve Waldorfské škole.
 4. Podle ohlášení se budou konat také setkání mládeže a střední generace.
 5. Od 1. září působí v libštátském sboru staronový farář Blahoslav Matějka. Na něho se můžete obracet s žádostmi o křest, svatbu i pohřeb.
 6. Před příchodem nového kazatele faráře Václava Hurta (jeho nástup se uskuteční 1.5.2012) je upravován byt na faře. K úhradě nákladů vyhlásilo staršovstvo dlouhodobou sbírku. Přispět na ni můžete kdykoliv na faře.
 7. Všem, kteří v průběhu roku na potřeby sboru přispěli úhradou saláru, děkujeme. Ty, kdo tak neučinili, prosíme o jeho vyrovnání do konce roku.


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě
Libštát č. 83
www: libstat.evangnet.cz ; e-mail: libstat@evangnet.cz
Číslo sborového účtu: 192982562/0300