Sborové aktuality

VELIKONOCE 2010 - sborový dopis

Napsal uživatel admin dne Ne, 28.03.2010 21:03

A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Staršovstvo FS ČCE v Libštátě hledá kazatelku/kazatele s možným nástupem od 1. 2. 2011.

Napsal uživatel admin dne Ne, 28.02.2010 23:23

Staršovstvo FS ČCE v Libštátě hledá kazatelku/kazatele s možným nástupem od 1. 2. 2011. K dispozici je zrekonstruovaný služební byt s farní zahradou. V obci se nachází školka, škola, zdravotní středisko i dům s pečovatelskou službou. Sbor působí v širokem okolí, včetně několika kazatelských stanic v okolních městech. Bližší informace podá kurátor sboru br. Jiří Kotas, tel. 603 848 846.

Sváteční setkání a bohoslužby - vánoce 2009

Napsal uživatel admin dne St, 16.12.2009 20:55

LIBŠTÁT:

  • Sobota 19. 12. 2009 15:00 Adventní koncert rodiny Vávrovy a jejich hostů
  • Neděle 20. 12. 2009 09:00 Bohoslužby s vánoční hrou dětí
  • Středa 23. 12. 2009 15:00 Vánoční posezení v Domě s pečovatelskou službou
  • Pátek 25. 12. 2009 09:00 Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
  • Neděle 27. 12. 2009 09:00 Bohoslužby
  • Neděle 3. 1. 2010 9:00 Novoroční bohoslužba s večeří Páně
  • Neděle 10. 1. 2010 9:00 Tříkrálová bohoslužba s dětmi (rodinná)


SPÁLOV:

SBOROVÝ DOPIS - ADVENT 2009

Napsal uživatel admin dne St, 16.12.2009 20:46

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry…David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy…Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.

(Matoušovo evangelium 1,1-17)

Pozvání na Bílou sobotu - do luterského kostela na Hořením konci v Libštátě

Napsal uživatel admin dne Út, 07.04.2009 21:54

V sobotu 11. 4. 2009 od 15 hodin se v luterském kostele v Libštátě koná netradiční bohoslužebné shromáždění se scénickým čtením pašijí podle Janova evangelia.
Zpívat budeme také několik písní komunity v Taizé.
Kostel je zapsanou kulturní památkou, která se postupně opravuje a užívá především při slavnostních příležitostech. Po zimě můžete shlédnout nově renovovaná okna. Srdečně zveme!

Sborový dopis VELIKONOCE 2009

Napsal uživatel admin dne Út, 07.04.2009 21:19

Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.