Adventní dopis 2016

Napsal uživatel admin dne Út, 06.12.2016 08:16

Slávy Pán přichází opět, halelujah, zpívejme; k nám přichází, vstříc mu pojďme, slavně Pána vítejme.

(Evangelický zpěvník píseň č.276)

 

Adventní pozvání i pro nezasloužilé
(Matouš 25, 1-13)

V Matoušově verzi evangelia můžeme číst podobenství o deseti družičkách. Družičky čekají na ženicha, aby ho doprovodily na svatbu. Ženich ale dlouho nejde. Pomalu se stmívá a družičky jsou unavené. Všechny usnou. A právě tehdy je probudí hluk. „To je ženich.“ Nejde sám, jde s ním celý průvod lidí. A všichni zpívají, veselí se. Družičky rychle vstanou a začnou připravovat své lampy. Jenomže, jak tak dlouho čekaly a spaly, lampy jim dohořely. Pět z nich si ovšem vzalo olej do zásoby. Ty naplní své lampy, rozsvítí je a připojí se k ženichovi. Dalších pět si nevzalo olej do zásoby. Co jen mají dělat? Kde vzít olej? „Běžte ke kupcům, vzbuďte je a nakupte olej,“ radí jim moudré družičky. A tak se těch pět neopatrných družiček rozběhlo shánět olej. Jenomže tím propásly tu pravou chvíli, ztratily čas. Zatímco nakupovaly, průvod už prošel, lidé vešli na svatbu a dveře se zavřely. Běžně se toto podobenství vykládá jako výzva, abychom se starali o svou víru, aby se nám nestalo to samé, co těm bláznivým družičkám. Tedy: člověče, starej se o víru, pěstuj ji, přijde čas, kdy se ti rozpadnou všechny tvé jistoty a jediné, co tě bude moci v té chvíli podržet, bude víra. A když ji nebudeš mít….? Pamatuj na to.

Nedávno jsem slyšel jiný výklad podobenství, který nás může nově inspirovat. V podobenství nejde předně o varování: člověče, starej se o svou víru, dokud je ještě čas, nýbrž: člověče, tvůj Spasitel jde k tobě, jde ti vstříc a tak tedy vstaň, vyjdi mu naproti, přidej se k němu, přidej se do průvodu, který ho následuje na svatbu. Že nejsi hoden? V podobenství není nikde řečeno, že by se k průvodu mohly přidat jen družičky, kterým hoří lampy. Naopak na mnoha jiných místech v Bibli čteme, že Ženich, Spasitel, třtinu nalomenou nedolomí a doutnající knot neuhasí, že přišel, aby hledal a spasil ty, kteří zahynuli. Chyba bláznivých družiček byla předně v tom, že v rozhodující chvíli šly nakupovat místo toho, aby vyšly s prázdnýma rukama, s lampami, které přestaly hořet, Ženichovi vstříc. Advent je pozvání pro všechny.

P. Hudec

 

Milé sestry a bratři, zveme Vás do našeho sboru na bohoslužby a další shromáždění v Adventu a o Vánocích takto:

  • 4. 12. 2. adventní v 8:30 – bohoslužby – káže P. Hudec
  • 11. 12. 3. adventní v 8:30 – bohoslužby se křtem – káže Vojen Syrovátka
  • 18. 12. 4. adventní v 8:30 – bohoslužby s dětskou vánoční slavností (divadlo Začalo to Zachariášem)
  • 24. 12. Štědrý den – ve 14:00 bohoslužby v kostelíku na Spálově
  • 25. 12. Boží hod vánoční – v 8:30 bohoslužby s večeří Páně – káže P. Hudec
  • 1. 1. neděle v 8:30 Novoroční bohoslužby – káže P. Hudec

Pozvání na další program v Adventu do Libštátu:

  • 4. 12. v 16:00 zpěv koled v podání Apaluchy (hrají a zpívají lékaři a jejich rodiny z okolních měst a obcí)
  • 10. 12. v 17:00 Koncert folkové křesťanské skupiny Pranic z Turnova

 

O tom, co se ve sboru koná pravidelně i mimořádně, se můžete dočíst na našich webových stránkách, které se průběžně aktualizují. Jsme rádi, že komunikace s mnoha členy a přáteli sboru může probíhat převážně e-mailem, je to nejrychlejší a nejlevnější způsob.

 

V tomto roce byla provedena nutná rekonstrukce fary. V jejím průběhu se ukázalo, co všechno je v havarijním stavu. A tak kromě plánovaného odvlhčení jsme byli nuceni v celém objektu vyměnit radiátory, v přízemí odpady, vodovodní a elektrické vedení. Dále se ukázalo, že i v kostele je třeba provést kompletní elektroinstalaci. Navíc jsme se rozhodli opravit garáž a kůlnu a také opatřit novým nátěrem čelní stěnu kostela včetně dveří. Náklady na všechny práce činily cca 1milion Kč. Velkou část prostředků měl sbor naspořenou, 50 tisíc jsme získali z loňského podzimního bazaru. Jsme vděčni, že nám finančně pomohla velkým dílem Jeronýmova jednota, od níž jsme obdrželi 300 tisíc. Také nám přispěl městys Libštát (25 tisíc). Od sborů Dejvice a Vinohrady jsme obdrželi dary ve výši 40 tisíc. Po celý rok jsme konali mimořádnou sbírku, která přinesla také nemalé prostředky. Mnohé jsme udělali i svépomocí.

 

V září jsme slavili 230 let od položení základního kamene reformovaného kostela. Slavnost se velmi vydařila, přítomen byl synodní senior a téměř všichni faráři, kteří v nedávné době v Libštátě působili. Při příležitosti oslav jsme vydali knížku o historii sboru Evangelíci v Libštátě v letech 1781- 1945. Knihu si lze zakoupit ve sboru za 120 Kč. Všem, kteří jste se podíleli na hladkém průběhu oslav, srdečně děkujeme. Poslední týden před Adventem jsme již podruhé uspořádali dobročinný bazar šatstva a nádobí z Německa. Bazar vynesl 55 tisíc Kč. Našlo se mnoho ochotných dobrovolníků nejen mezi členy sboru. Za tuto velkou pomoc všem děkujeme a děkujeme též městysu Libštát za zapůjčení prostor kulturního domu.

 

Všem vám, kteří jste v letošním roce pamatovali jednak na základní potřeby sboru, ale i na ty mimořádné, za Vaše dary srdečně děkujeme. Svůj příspěvek na provoz sboru (salár), příspěvek na opravy, dar na Jeronýmovu jednotu, příspěvek na personální fond můžete předat v hotovosti pokladní Heleně Kotasové anebo poslat na účet sboru č. 192982562/0300

 

Přejeme Vám, abyste do nadcházejícího roku vstupovali vzdor všem nejistotám s důvěrou a jistotou, že Pán Bůh nás provází a je nám blízko.

 

Za Farní sbor ČCE Libštát a jménem staršovstva
Petr Hudec, farář a Jiří Kotas, kurátor