Sborové aktuality

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS 2012

Napsal uživatel admin dne Po, 10.12.2012 18:23

Noc odchází a svítá den, ó Pane náš buď pochválen, buď tobě dík, ty Otče náš, že až posud nás v péči máš.

Píseň 640 z Dodatku EZ

Bratři a sestry,

milí členové o přátelé libštátského evangelického sboru, zdravíme vás v adventu, který je časem očekávání veliké vánoční radosti.
Jedním z projevů radosti je zpěv. K němu nás mnohokrát vybízejí bibličtí svědkové. V žalmu 98. například čteme:


Zpívejte Hospodinu píseň novou, nebot' učinil podivuhodné věci.

(Ž 98,1)

Bohuslužby na Spálově

Napsal uživatel admin dne Út, 03.07.2012 13:22

Bohoslužby na Spálově se budou konat

 • 15. července
 • 19. srpna
 • 16. září 2012

vždy v 16.30 hod.

Srdečně zveme

Staršovstvo sboru

Velikonoční dopis 2012

Napsal uživatel admin dne Čt, 29.03.2012 06:53

   Bůh, kterého nám přiblížil Ježíš Kristus,
   není žádná zbožná idea. Je to pramen síly
   k životu a zdroj naděje pro celý svět.

ADVENT - VÁNOCE 2011

Napsal uživatel admin dne St, 07.12.2011 18:20

Milí přátelé, bratří a sestry,
v našem osvíceném 21. století se Vánoce staly časem pohádkového snění. Všichni tomu svodu snadno podléhají. A není divu. Snění je přece příjemné. Na okamžik unikneme z šedivé, uspěchané životní reality do pohádek.

Bohoslužby ve sboru ČCE Libštát – léto 2011

Napsal uživatel admin dne St, 08.06.2011 12:55

Červen:

 • 5.6. Stáňa Benešová (čtené)
 • 12.6. Helena Kotasová (čtené)
 • 19.6. Jiří Zedníček (VP)
 • 26.6. Helena Kotasová (čtené)

Červenec:

 • 3.7. Stáňa Benešová (čtené)
 • 10.7. Martin Horák (VP) - volba faráře br. Blahoslava Matějky
 • 17.7. Václav Hurt
 • 24.7. Jan Čapek
 • 31.7. Daniel Blažek

Srpen:

 • 7.8. Michael Hána
 • 14.8. Blahoslav Matějka
 • 21.8. Stáňa Benešová (čtené)
 • 28.8.