Historie evangelického sboru v Libštátě

O naší historii se můžete více dočíst v knize Jana Kletvíka Evangelíci v Libštátě 1781-1945, kterou nabízíme za 120 Kč.

O novodobé historii sboru ČCE Libštát v letech 2000-2017 si můžete přečíst zde.

 

KRÁTKÁ HISTORIE EVANGELICKÉHO SBORU V LIBŠTÁTĚ

Libštátský evangelický sbor je jedním z nejstarších tolerančních sborů a má pozoruhodnou historii. Výstižné a zajímavé o jednom jejím období (po roce 1864) píše syn libštátského faráře Emanuela Havelky v knize "Světlo na horách - ze života pastýře chudých". K sídle sboru, který má dnes 309 členu a kazatelské stanice (Lomnice nad Popelkou, Semily, Spálov, Nová Paka), v dobách dávno minulých patřil mimo jiné i Turnov, Valteřice, Jičín, Liberec a Jablonec nad Nisou.

Na libštátské faře se vystřídalo mnoho kazatelů. Ti první přišli zdaleka až z Uher a ze Slovenska. Jejich jména jsou například: Csomor Jánoš, Kazay Jánoš, Gaál István, Szantay Jánoš, Václav Francouz, Kiss Benó, Karel Nagy, Josef Nosek, Jan Šolin Ledecký, Josef Storch, Josef Šiler, Daniel Nešpor, Emanuel Havelka, Slavomil C. Daněk PhDr.,Petr Marušiak a další. Za těmito jmény jsou nejen nejrůznější lidské osudy, ale také mnoho práce a úsilí o duchovní úroveň chudého Podkrkonoší. Ze všedi těch jmen je asi nejznámější prof. Slavomil Daněk, který po odchodu z libštátské fary přednášel na Evangelické teologické fakultě v Praze Starý zákon a je pochován na zdejším hřbitově.

V živote libštátského evangelíckého sboru se v posledních třiceti letech odrážela celková situace politická i společenská. Mnoho lidí nevydrželo nápor státem vynucovaného ateismu a ze sboru odešlo. Po církvi se traduje událost z roku 1975, kdy v Libštátě působil vikář Petr Brodský. Počátkem února tohoto roku se zde sešla neformální skupina kazatelů a přátel, kteří byli komunistickému režimu zvlášť nepohodlní. Faru obklíčila policie, všichni účastníci byli legitimováni a vyzváni k rozchodu. Vikář Petr Brodský byl po tomto incidentu nucen z Libštátu odejít a ztratil souhlas k výkonu duchovenské služby.Posledním kazatelem sboru od dubna 1995 byl Blahoslav Matějka, který zde strávil se svou manželkou Rút Matějkovou celkem sedm a půl roku. Po jejich odchodu se služby v libštátském sboru ujme Mgr. Filip Susa z Prahy. Čeká jej hodné práce, protože ve sboru se konají nejen pravidelné bohoslužby (a to na třech až čtyřech místech), biblické hodiny, setkání střední generace, ale je třeba pokračovat i v rozvinuté práci s dětmi a mládeží. Je dobře, že mladý farář má na co navazovat. Nejen na pohnutou a zajímavou historii sboru, ale i na živou současnost.

Blahoslav Matějka pro Libštátský zpravodaj

Konfirmace - faráři Marušiák a Daněk

EVANGELIČTÍ KAZATELÉ V LIBŠTÁTĚ

  V roce 1918 se obě vyznání sloučila
helvetští (HV) augsburští (AV) v Českobratrskou církev evangelickou:
1783 - 1800 Czomor Jánoš   1921 - 1928 Petr Marušiak
1800 - 1803 Kazay Jánoš II   1928 - 1945 Jaroslav Kučera
1803 -1804 Gaál István   1945 - 1950 Miloslav Bohatec
1804 - 1807 Szantay Jánoš   1950 - 1971 Jan V. Klas
1808 - 1815 Václav Francouz   1973 - 1975 Petr Brodský
1815 - 1826 Kiss Benó   1975 - 1984 Jaroslav Nečas
1827 - 1830 Karel Nagy   1985 - 1994 Michael Hána
1830 - 1841 Josef Nosek   1995 - 2002 Blahoslav Matějka
1842 - 1844 Jan Šolín Ledecký   2002 - 2011 Filip Susa
1844 - 1853 Josef Štorch   2011 - 2015 Blahoslav Matějka
1853 - 1859 Josef Šiller   2015 - Petr Hudec
1861 - 1864 Daniel Nešpor 1862 - 1864 Bohdan Kutlík (Spálov)  
1864 - 1909 Emanuel Havelka 1864 - 1865 Josef Institoris (Spálov)  
1868 - 1876 Kristián E. Pospíšil (Libštát)    
1910 - 1921 Slavomil C. Daněk 1878 - 1928 Petr Marušiak (Libštát)  
847