Jarní sváteční bohoslužby 2013

Napsal uživatel admin dne So, 16.03.2013 14:06

Zveme Vás zvlášť srdečně ke svátečním bohoslužbám:

  • 29.3. Velký pátek v 17 hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
    ! POZOR ZMĚNA ČASU : ZIMNÍ - LETNÍ !
  • 30.3. Neděle velikonoční v 9 hod. – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně.
    Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty.
  • 21.4. Sborový den – host MUDr. Zdeněk Susa – bohoslužby v 9 hod., v 10.30 hod. přednáška: Tělo a duše ve zdraví a nemoci
  • 19.5. Svatodušní neděle v 9 hod. - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Sbírka na Diakonii.

 

Velikonoční dopis 2013

Napsal uživatel admin dne So, 16.03.2013 13:31

Milí členové a přátelé libštátského sboru ČCE, chceme Vás tímto dopisem pozdravit a připomenout Vám, že náš evangelický sbor žije a je mnohým z nás druhým domovem.

Pravidelně se scházíme:

Kázání a přednáška br. MUDr. Zd. Susy

Napsal uživatel admin dne Út, 05.03.2013 08:48

V neděli 21. dubna 2013 od 9.00 hodin bude při bohoslužbách kázat br. Mudr. Zdeněk Susa, po jejich skončení bude následovat krátké občerstvení ve sborové místnosti a od 11 hodin proběhne přednáška Mudr. Zdeňka Susy na téma "Tělo a duše ve zdraví a v nemoci." Všechny Vás zveme.

Výroční sborové shromáždění

Napsal uživatel admin dne Po, 04.02.2013 12:27

Výrošní sborové shromáždění se koná v neděli 16. února 2013 při bohoslužbách od 9.00.
Proběhne volba staršovstva a opakovaná volba br. faráře Blahoslava Matějky.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS 2012

Napsal uživatel admin dne Po, 10.12.2012 18:23

Noc odchází a svítá den, ó Pane náš buď pochválen, buď tobě dík, ty Otče náš, že až posud nás v péči máš.

Píseň 640 z Dodatku EZ

Bratři a sestry,

milí členové o přátelé libštátského evangelického sboru, zdravíme vás v adventu, který je časem očekávání veliké vánoční radosti.
Jedním z projevů radosti je zpěv. K němu nás mnohokrát vybízejí bibličtí svědkové. V žalmu 98. například čteme:


Zpívejte Hospodinu píseň novou, nebot' učinil podivuhodné věci.

(Ž 98,1)